ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดอุบลราชธานี

 
       { เข้าสู่เว็บไซต์ }  {ระบบวัดประเมินผล}

Powered by AIWEB